kerkdiensten

De kerk is beschikbaar voor diverse activiteiten

Regelmatig houdt de Nederlands Hervormde Gemeente Kimswerd, tezamen met de Gereformeerde en Hervormde Gemeente van Arum, haar kerkdiensten in de Laurentiuskerk.

KERKDIENSTEN 2017 in de Laurentiuskerk Kimswerd

Tijd : 9.30 uur

Datum: Voorganger:

Zo. 5 februari           Ds. T. Hibma, Kimswerd
Zo. 12 maart            Ds. J.K. Bolt, Drachten
Do. 13 april 19.30 u  Ds. T. Hibma, Kimswerd, witte donderdag
Zo. 30 april              Ds. W. v.d. Heide, Sexbierum
Zo. 30 juli                 Ds. W. van Buuren, Oosterbeek
Zo. 27 augustus       Ds. T. Hibma, Kimswerd
Zo. 8 oktober           Ds. T. Hibma, Kimswerd
Zo. 12 november      Ds. T. Hibma, Kimswerd
Zo. 10 december      Ds. J.C. Dondorp, Franeker


Organist: Otto Roelofsen.