kerkdiensten

  •  

De kerk is beschikbaar voor diverse activiteiten

Regelmatig houdt de Protestantse Gemeente  Arum - Kimswerd, haar kerkdiensten in de Laurentiuskerk.

Contacten voor de NH-gemeente:
mw. R. Niezink, tel. 0517-641937
ds. T. Hibma, tel. 0517-341859 KERKDIENSTEN 2022 in de Laurentiuskerk Kimswerd

 

Zondag             20  februari : ds. T.Hibma

Donderdag       14 april (Witte Donderdag): ds.T.Hibma  19.30 uur

Zondag             1 mei :  ds. T.Hibma

Zondag           22 mei :  ds. H. van der Wal

Zondag           26 juni :  ds. M. Bijleveld

Zondag           31 juli  :   ds. T.Hibma

Zondag             4 sept.:  ds. T.Hibma

Zondag             2 okt. :   ds. H. van der Wal

Zondag             6 nov. :   ds. T.Hibma

Zondag            11 dec.:   ds. T.Hibma  

Zondag            25 dec.:   ds. T.Hibma  

 

De zondagse diensten beginnen om 09.30 uur.