kerkdiensten


De kerk is beschikbaar voor diverse activiteiten

Regelmatig houdt de Nederlands Hervormde Gemeente Kimswerd, tezamen met de Gereformeerde en Hervormde Gemeente van Arum, haar kerkdiensten in de Laurentiuskerk.

Contacten voor de NH-gemeente:
mw. R. Niezink, tel. 0517-641937
ds. T. Hibma, tel. 0517-341859 


KERKDIENSTEN 2019 in de Laurentiuskerk Kimswerd


20 januari

9.30 uur

Ds. Ariessen- Holwerda

24 februari

9.30 uur

Ds. T.Hibma

31 maart

9.30 uur

Ds.Ypma

18 april

19.30 uur

Ds. T.Hibma

12 mei

9.30 uur

Ds. T.Hibma

7 juli

9.30 uur

Ds. C. Bos- Swijting

11 augustus

9.30 uur

Ds. T.Hibma

8 september

9.30 uur

Ds. H. v.d. Wal

6 oktober

9.30 uur

Ds. L. de Vries

10 november

9.30 uur

Ds.  T.Hibma

8 december

9.30 uur

Ds. W. v.d. Heiden