Kerkhof

Het beheer van de begraafplaats is in handen van een commissie, bestaande uit:

S. Anema
0517-642442 / 06-43000951

R. Niezink
0517-641937 of 06-13876634

Voor een begrafenis kan men contact opnemen met:

R. Niezink
0517-641937 of 06-13876634

Bij geen gehoor:

B. van der Marel
0517-531644 of 06-22662655

S. Anema
0517-642442 / 06-43000951

EEN GRAF KOPEN

Een graf kan gekocht worden voor een bepaalde periode, meestal 30 jaar. Er is ook mogelijkheid tot het bijzetten van een urn in een bestaand graf. Voor vragen over tarieven kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Om de historische aard en aanblik van het kerkhof enigszins te bewaren is voor plaatsing van een grafmonument overleg met de beheerders gewenst.

Zodra een graf in gebruik is, betalen nabestaanden € 15,- per jaar voor de duur van 30 jaar als bijdrage aan het onderhoud van de begraafplaats. Besluiten de nabestaanden niet langer een bijdrage te betalen voor het onderhoud, dan kan aangevraagd worden het graf te ruimen. Het ruimen kan de familie zelf laten doen doen of laten doen via de beheerder.

De Stichting Laurentiuskerk rekent hiervoor € 100,- per graf. Voor het verrichten van werkzaamheden is toestemming van de beheerders nodig.

Wilt u een graf kopen dan kunt u contact opnemen met een commissielid of gebruik maken van het contactformulier.

OORLOGSGRAVEN

Op de begraafplaats worden 6 oorlogsgraven van de bemanning van een bommenwerper uit WOII in ere gehouden (de Wellington X3654 van No. 101 Squadron RAF).

Kimswerd heeft een eigen begrafenisvereniging.

Adres kerk

Greate Pierwei 11
Kimswerd

E-mail: info@laurentiuskerkkimswerd.nl

Blijf op de hoogte

Secretariaat adres

Greate Pierwei 31
Kimswerd

Tetje Hogenhout-Politiek
Tel. 0517 - 64 17 66