Restauratie

Bij de laatste restauratie (2010-2012) zijn een aantal bijzonderheden tevoorschijn gekomen. In een vroeg-gotische nis werd een steen tevoorschijn gehaald. Mogelijk uit omstreeks 1200 en onderdeel van het oorspronkelijke altaar. In Gotische letters staat daarin gebeiteld: Heilige Laurentius, heilige Maria, bid voor ons.

Onder de vloer van het koor is de oorspronkelijke altaarsteen gevonden. Ook is een grafsteen van pastoor Johannes uit 1486 tevoorschijn gekomen. Op de steen zijn in Gotische letters de oorsprong en datum van de steen te lezen.

Het in 1857 door Willem Hardorff gebouwde orgel is door Bakker en Timminga in 2013 gerestaureerd.

Bovenop het orgel staan de drie beelden “hoop, geloof en liefde”.

De nieuwe glas-in-loodramen zijn gemaakt door de glaskunstenaar Nynke van Schaik, destijds wonende in Kimswerd.

Fraai zijn de stralen van het ochtendgloren gesymboliseerd. In het andere raam zijn de “Friese luchten” verwerkt.

De ramen brengen een eigentijds beeld aan in dit historische gebouw.

De kerk behoort tot één van de mooiste kerken van noord Nederland met een buitengewoon origineel, karakteristiek Fries kerkinterieur dat met bijzonder veel zorg is gerestaureerd. Beluister hier de Audiotour.

OVERZICHT SUBSIDIE VERSTREKKERS

De laatste restauratie is mede mogelijk gemaakt door onderstaande
stichtingen, fondsen en instanties

 • Provincie Fryslân
 • Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
 • Gemeente Súdwest Fryslân
 • Plattelânsprojecten Súdwest Fryslân
 • Hervormde Gemeente Kimswerd
 • Stichting Piaem
 • Stichting tot Nut
 • Stichting Beheer Diaconale Goederen
 • Prins Bernhard Cultuurfonds
 • Ottema – Kingma Stichting
 • Stichting Bouwcultuurfonds
 • Friesland
 • Stichting Ichtus Gaestmar
 • Kattendijke Drucker Stichting
 • Kingma Stichting
 • Rabobank Noordwest Friesland
 • P.W. Janssens’s Friesche Stichting
 • Stichting Juckema Siderius Fonds
 • Van Heloma – Stichting
 • Fonds Stichting Bolsward – Dronrijp
 • Stichting tot behoud van het
 • Nederlandse Orgel
 • M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
 • Fundatie van den Santheuvel
 • Architectenbureau Kijlstra – Brouwer
 • Stichting Smilde Fonds
 • Stichting Orgelfonds Mooy

Van mei t/m september is de kerk dagelijks open
voor bezichtiging van 10.00 tot 17.00 uur.

Adres kerk

Greate Pierwei 11
Kimswerd

E-mail: info@laurentiuskerkkimswerd.nl

Blijf op de hoogte

Secretariaat adres

Greate Pierwei 31
Kimswerd

Tetje Hogenhout-Politiek
Tel. 0517 - 64 17 66