Oude zerken

begraafplaats

Het beheer van de begraafplaats is in handen van een commissie, bestaande uit:

 S. Anema tel. 0517-642442 / 06-43000951,
 R. Niezink tel. 0517-641937 / 06-13876634,


Voor een begrafenis kan men contact opnemen met:
Mw. R. Niezink 0517-641937 / 06-13876634
bgg Dhr. B. van der Marel: 0517-531644 / 06-22662655
Dhr. S. Anema tel. 0517-642442 / 06-43000951

Wilt u een graf kopen dan kunt u contact opnemen met een commissielid of gebruik maken van het contactformulier, klik dan hier.

Een graf kan gekocht worden voor een bepaalde periode, meestal 30 jaar.
Een graf kopen kost € 400,-- dit geldt voor inwoners van Kimswerd.
Voor het bijzetten van een urn in een bestaand graf wordt € 75,-- in rekening gebracht.
Voor personen, die van oorsprong geen woon- familie-binding met Kimswerd hebben gelden andere tarieven.
Zodra een graf in gebruik is, betalen nabestaanden € 15,00 per jaar voor de duur van 30 jaar als bijdrage aan het onderhoud van de begraafplaats.
Om de historische aard en aanblik van het kerkhof enigszins te bewaren is voor plaatsing van een grafmonument overleg met de beheerders gewenst.
Besluiten de nabestaanden niet langer een bijdrage te betalen voor het onderhoud, dan kan aangevraagd worden het graf te ruimen. Het ruimen kan de familie zelf laten doen doen of laten doen via de beheerder.
De Stichting Laurentiuskerk rekent hiervoor € 100-- per graf.
Voor het verrichten van werkzaamheden is toestemming van de beheerders nodig.

Op de begraafplaats worden 6 oorlogsgraven van de bemanning van een bommenwerper uit WOII in ere gehouden.
(de Wellington X3654 van No. 101 Squadron RAF ) 


Kimswerd heeft een eigen begrafenisvereniging.