organisatie

De Stichting Laurentiuskerk Kimswerd.Het bestuur van de Stichting Laurentiuskerk bestaat uit :

R. Niezink, voorzitter
S. Fokkema, penningmeester 
T. Hogenhout-Politiek, secretaris 
R. Mekenkamp, lid
G. Giliam, lid
H. Bijlsma-Johnson, lid
S. Anema, lid
N. Heeres
* april 2022 is voorzitterschap overgegaan van J. de Jong naar R. Niezink.
 
Onderhoudscommissie:
J. Baars
R. Mekenkamp
H. Rutten

Organisatie Concerten:

O. Roelofsen

Downloads:

 
 

Privacy mail

Privacybeleid

K.v.K.: 01170259
ANBI-status: 821734519
bankrek: NL19RABO0367653575