Restauratie banken

restauratie

Bij de laatste restauratie (2010-2012) zijn een aantal bijzonderheden tevoorschijn gekomen. In een vroeg-gotische nis werd een steen tevoorschijn gehaald. Mogelijk uit omstreeks 1200 en onderdeel van het oorspronkelijke altaar.
In Gotische letters staat daarin gebeiteld: Heilige Laurentius, heilige Maria, bid voor ons.
Onder de vloer van het koor is de oorspronkelijke altaarsteen gevonden.
Ook is een grafsteen van pastoor Johannes uit 1486 tevoorschijn gekomen. Op de steen zijn in Gotische letters de oorsprong en datum van de steen te lezen.

Het in 1857 door Willem Hardorff gebouwde orgel is door Bakker en Timminga in 2013 gerestaureerd.
Bovenop het orgel staan de drie beelden "hoop, geloof en liefde”.

De nieuwe glas-in-loodramen zijn gemaakt door de glaskunstenaar Nynke van Schaik, destijds wonende in Kimswerd. Fraai zijn de stralen van het ochtendgloren gesymboliseerd. In het andere raam zijn de "Friese luchten” verwerkt. De ramen brengen een eigentijds beeld aan in dit historische gebouw.